Překlady se soudním ověřením 

jsou doslovné překlady, vyhotovené soudním tlumočníkem/soudním znalcem, obsahující tlumočnickou doložku, ve které soudní tlumočník dokládá přesnost a správnost překladu a jeho doslovnou shodu s originálním textem a stvrzuje toto svým podpisem a otiskem svého razítka se jménem a státním znakem. Překlady jsou evidovány v deníku soudního znalce (obdobně jako např. úkony státního notáře).
Ověřené překlady jsou vyžadovány u těch druhů dokumentů, které budou používány v daném jazyce pro úřední účely, nebo pokud je požadována garance správnosti překladu.

Příklady překladů se soudním ověřením:
 • lékařské zprávy
 • doklady k pojistným událostem
 • notářské zápisy
 • kupní, obchodní, nájemní a jiné smlouvy
 • rodné listy
 • oddací listy
 • živnostenské listy
 • výpisy z rejstříku trestů
 • maturitní vysvědčení
 • diplomy
 • výuční listy
 • atd.

Tlumočení  se soudním ověřením 

Tlumočení před státními orgány, úřady, u soudů všech stupňů a všude tam, kde je požadována garance správnosti tlumočení. Tyto tlumočnické výkony jsou evidovány v deníku soudního znalce (obdobně jako např. úkony státního notáře).

Příklady tlumočení  se soudním ověřením:
 • notářské zápisy
 • valné hromady
 • jednání na úřadech
 • skládání zkoušek (např. v autoškole)
 • atd.