Tlumočnická činnost

 • tlumočení při jednáních
 • odborné tlumočení technické a obchodní
 • odborné tlumočení při školeních, přednáškách apod.
 • konsekutivní a soudní tlumočení v tuzemsku i s výjezdem do zahraničí
S ohledem na technické univerzitní vzdělání a mnohaletou odbornou i překladatelskou a tlumočnickou praxi mohu nabídnout výborné znalosti odborné terminologie v následujících oblastech:
 • obchodní činnost včetně uzavírání smluv
 • audity
 • dotace
 • problematika EU
 • fotovoltaika
 • jaderná energetika
 • strojírenství
 • automobilový průmysl
 • elektrotechnika
 • papírenský průmysl
 • lesní hospodářství
 • těžba a zpracování dřeva
 • truhlářská výroba
 • textilní technologie