Překlady – angličtina, ruština, ukrajinština
(včetně soudního ověření)

Dlouhodobě spolupracuji s vybranými a osvědčenými soudními tlumočníky jazyka anglického, ruského a ukrajinského a nabízím překlady a soudní překlady i v těchto jazycích (v rozsahu stejném jako u němčiny).