Překladatelská činnost

  • smlouvy a právní dokumenty
  • ekonomické a účetní dokumenty
  • obchodní texty a korespondence
  • webové stránky, reklamní materiály
  • technická dokumentace, manuály, návody k použití, výkresy
  • technologické postupy
  • normy, technické listy, předpisy
  • běžné texty a korespondence
  • NA PŘÁNÍ  ZACHOVÁNÍ ORIGINÁLNÍ GRAFICKÉ PŘEDLOHY (výkresy, grafy, tabulky apod.)
  • NA PŘÁNÍ  PŘEPISOVÁNÍ ORIGINÁLNÍ GRAFICKÉ PŘEDLOHY DO NOVÉHO JAZYKA